Aktualności

Stypendia Marszałka

Już po raz trzeci zostały przyznane  Stypendia  Marszałka  Województwa Pomorskiego dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone  w przyjętym przez Sejmik Województwa  Pomorskiego programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Stypendia te – poprzez wsparcie najzdolniejszych uczniów pomorskich szkół zawodowych  –  służyć mają między innymi zmianie wizerunku szkolnictwa zawodowego i zachęceniu młodzieży do wyboru tej ścieżki edukacji.

Stypendium mogło być przyznane uczniowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

jest mieszkańcem województwa pomorskiego a w roku szkolnym 2017/2018 uzyskał w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym , ponadwojewódzkim lub wojewódzkim tytuł finalisty lub laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 5,2 .

Uroczysta gala stypendialna odbędzie  się 17 grudnia 2018 w Filharmonii Bałtyckiej .

W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3  stypendium otrzymało 7 uczniów . Wysokość stypendium: 250 zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy, tj. 2500 zł w roku szkolnym. Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach po 1250 zł, tj. w 2018 roku i 2019 roku.

Wśród stypendystów znaleźli się:

1.Łukasz  Borkowski

2.Jakub Stefaniak

3.Paulina  Wołowiec

4.Jakub Michniewicz

5.Zofia Szpajcher

6.Agata Kumaniecka

7.Aleksandra Derda

Przewiń do góry strony