Dokumenty wewnątrzszkolne

R O K   S Z K O L N Y     2017/2018

SZKOLNE PLANY  NAUCZANIA

obowiązujące w

ZESPOLE   SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH   nr  3
W  MALBORKU
Aleja Wojska Polskiego 502

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia z 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.204
z póź.zm.)                    
Rozporządzenie MEN z dnia z 7 lutego 2012  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (D.U. z 2012 poz.184 z póź.zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2017 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 Malbork, dnia 07.04.2017 r.Poniżej zamieszczamy ważne dokumenty wewnątrzszkolne:


Przewiń do góry strony