Zostań Zawodowcem

Marszałek województwa pomorskiego podpisał umowy ze starostą malborskim na realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Podpisanie umowy przez starostę Mirosława Czaplę z marszałkiem Mieczysławem Strukiem to konsekwencja przygotowań prowadzonych od ponad roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Samorząd województwa we współpracy z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, w szczególności z powiatami, z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy prowadził unikalny w skali kraju proces nakierowany na racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy, tak by podejmowane działania rzeczywiście służyły unowocześnieniu pomorskich szkół zawodowych i – co najważniejsze, by absolwenci tych szkół dobrze radzili sobie na rynku pracy, by ich wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez pracodawców.

W ramach przygotowań dokonano oceny dostępnej bazy dydaktycznej, oszacowano potrzeby, przygotowano lokalne koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego, podpisano porozumienia z pracodawcami, szczegółowo zaplanowano formy wsparcia uczniów oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaplanowano także niezbędne modernizacje infrastruktury szkół zawodowych i zakup nowoczesnego doposażenia pracowni.

W powiecie malborskim na podniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczone zostanie ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6,4 mln zł.

Pierwszy z projektów „Zostań ZAWODOWCEM” o wartości 3,3 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 2,9 mln zł. Udzielona dotacja wspierać będzie szkoły zawodowe powiatu malborskiego w tym między innymi : 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 460 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Udzielona dotacja ukierunkowana będzie w naszej szkole na następujące zawody w których kształci szkoła:

  • technik informatyk,
  • technik logistyk,
  • technik spedytor,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi ruchu turystycznego.

Uczeń w zależności od zawodu w , którym się kształci będzie miał możliwość ukończenia szeregu szkoleń, kursów spośród których wymienić należy m.in. miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych , konfiguracja serwerów Microsoft, podstawy robotyki, grafika komputerowa, kurs prawa jazdy kat. B oraz wózki widłowe, carving, barista, kelner, florystyka, sushi, kuchnia molekularna itp…

Zaplanowano także udział młodzieży w specjalistycznych targach branżowych w Warszawie i Poznaniu oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Drugi z projektów pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w szkołach zawodowych „.Wartość projektu wynosi 4,1 mln zł . Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 3,5 mln zł. Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku.

Nasza szkoła wzbogaci się o sprzęt do: pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni obsługi, pracowni hotelarskiej, pracowni komunikacji w języku obcym, pracowni aplikacji internetowych, pracowni turystyczno-geograficznej, pracowni spedycji, pracowni środków transportu, pracowni gospodarki materiałowej.

 


regulamin rekrutacji i uczestnictwa (pdf)

regulamin odbywania staży (pdf)


Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnika projektu (pdf)

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZNIA/NAUCZYCIELA – UCZESTNIKA PROJEKTU (pdf)

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE UCZNIA/NAUCZYCIELA – UCZESTNIKA PROJEKTU w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (pdf)

załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU (pdf)

 


KLIKNIJ TYTUŁ INNEGO ARTYKUŁU Z KATEGORII ZOSTAŃ ZAWODOWCEM


“Targi gier, czyli Poznań Game Arena 2017.”

W dniach 7 i 8 października w Poznaniu odbyły się coroczne targi PGA. Tą imprezę w tym roku odwiedziło dokładnie 72 817 graczy, w tym  47 uczniów pierwszych klas informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Do Poznania przyjechaliśmy około godziny 10, po czym udaliśmy się prosto na targi. Cała impreza odbywała się w kompleksie hal […]

0 komentarzy

Wizyta w Sopockiej Szkole Wyższej

7 czerwca 2017 roku uczniowie z klas pierwszych technik spedytor i technik logistyk  w ramach projektu „Zostań zawodowcem” odwiedzili Sopocką Szkołę Wyższą. Przedstawiciele Sopockiej Szkoły Wyższej  zapoznali młodzież z szeroką ofertą możliwości kontynuowania edukacji na uczelni prywatnej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. SSW oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Głównymi kierunkami są: architektura, […]

0 komentarzy

Uczniowie klas informatycznych na Good Game Warsaw

Młodzież klas informatycznych Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w dniach 1-2 czerwca w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej oraz projektu unijnego „Zostań Zawodowcem” udała się do Warszawy na targi Good  Game Warsaw. Good  Game Warsaw to największe w Polsce i tej części Europy  targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej, organizowane zarówno dla branży jak i indywidualnych […]

0 komentarzy

Targi Robotyki Cyberbot Poznań 2017

7  maja 2017 r. młodzież ZSP nr 3 kształcąca się w zawodzie technik informatyk uczestniczyła w wyjeździe  ramach projektu na XIV Targi Robotyki Cyberbot 2017 do Poznania. Młodzież miała możliwość spotkania się z różnymi pracodawcami. Firma Axidro pokazała drony bezzałogowe. Ludzie tam pracujący to pasjonaci lotnictwa,  konstruktorzy i certyfikowani operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, którzy organizują […]

0 komentarzy

Wyjazd studyjny klas spedycyjnych i logistycznych

Dnia 27 kwietnia 2017 roku uczniowie pierwszych klas spedycyjnych i logistycznych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do  firmy produkcyjnej Interplastic w Chwaszczynie. Firma Interplastic działa na rynku od 30 lat i specjalizuje się w branży sprzętu sportowego. Produkcja oraz wyposażenie obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, produkcja dla branży muzealnej, elementy placów zabaw oraz indywidualne zamówienia […]

0 komentarzy

Młodzież klas gastronomicznych na targach

Mazury EXPO to niezwykłe wydarzenie dotyczące promocji branży hotelarsko-gastronomicznej zgodnej ze standardami HoReCa jakie obowiązują w Europie. Uczniowie klas gastronomicznych, dzięki realizowanemu w szkole projektowi „Zostań zawodowcem”  mieli możliwość uczestnictwa w tym interesującym wydarzeniu. Przyglądając się wystawcom i ich ofercie, uczniowie ZSP Nr 3 z Malborka  przekonali się jakie trendy obowiązują w nowoczesnym hotelarstwie i […]

0 komentarzy

Wizyta studyjna hotelarzy i turystów w Radisson Blu *****

10 kwietnia 2017 r. uczniowie klas pierwszej i drugiej  hotelarsko -turystycznej  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w Malborku w ramach projektu pt. ,,Zostań zawodowcem”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 odwiedzili hotel Radisson Blu *****, położony w samym sercu zabytkowej zabudowy Gdańska. Hotel Radisson Blu zachwyca historyczną fasadą, a […]

0 komentarzy

Wizyta studyjna u pracodawcy – Wytwórnia Porcelany Stołowej Lubiana S.A.

„Różowe moje spodeczki, Kwieciste filiżanki, Leżące na brzegu rzeczki.” („Piosenka o porcelanie” Czesław Miłosz) „Dnia 07 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy 1 i 2 G wzięli udział w wycieczce do Łubiany. W tej kaszubskiej wiosce znajduje się jeden z największych na świecie producentów porcelany dla gastronomii, hoteli i domu „Lubiana”. Firma jest nowoczesnym producentem porcelany […]

0 komentarzy

Warsztaty oraz Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego

„Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy.” W ramach projektu „Zostań zawodowcem” uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych z doradztwa zawodowego. Celem zajęć jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.  Aby być […]

0 komentarzy

Sieć współpracy i samokształcenia ZSP nr 3

Sprawozdanie ze spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli branży ICT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Temat spotkania: Nauczyciele Branży ICT  w obliczu nowych wyzwań zreorganizowanego szkolnictwa zawodowego. Charakter spotkania: – Panel dyskusyjny służący wymianie doświadczeń i rozpoznaniu problemów  organizacyjno-technicznych oraz dydaktycznych wynikających z wdrażanych zmian. Materiały robocze: PPKZ z marca […]

0 komentarzy
Przewiń do góry strony